Historia

Campus Gränna AB äger och förvaltar de fastigheter som Jönköping University bedriver sin verksamhet i. I våra byggnader bedrivs utbildning och administration samt att vi har restaurang och bostäder till studenterna. Flera av husen har stort kulturhistoriskt värde. Idag bedrivs ingen internatverksamhet på Campus Gränna.

Grennaskolan, före 1995 stavat Grännaskolan, var en internatskola i Gränna som tidigare var en av Sveriges tre riksinternatskolor. Huvudbyggnaden, Borgmästargården från 1797, låg vid torget i Gränna omgiven av en stor trädgård som gränsar mot Grännaberget. Huvuddelen av skolans byggnader och elevhem fanns längs Bergsgatan. Kursverksamheten vid Stockholms universitet såg fördelar med Gränna som skolstad och grundade Grennaskolan 1963. 

Vid Grennaskolan hade man undervisning för både internat- och externatelever, med eleverna ungefär jämnt fördelade på de två grupperna. Skolan hade plats för 145 internater, med boende på sex elevhem.

På gymnasienivå gavs utbildningar inom nationella gymnasieprogram (naturvetenskapligt program och samhällsvetenskapligt program med flera inriktningar) och IB-programmet. Dessutom fanns en introduktionskurs för utlandssvensk ungdomar. Skolan undervisade även på grundskolenivå, år 7-9 med internationell profil.

 

Historiska årtal

1963 – Den 5 september invigdes Grännaskolan. Det var en ny och annorlunda gymnasieskola som startade. Grännaskolan skulle vara en internationell skola med elever från både Sverige och andra länder och så långt som möjligt ha utländska lärare. Man skulle ha koncentrationsläsning, undervisning i storgrupp och handledning i smågrupper. Rektor under det första läsåret var Ragnar Jacobson och han efterträddes 1964 av Sten Sarborn.

1965 – Den första studenten utexaminerades vid jul efter 2,5 års studier.

1968 – Grännaskolan öppnade sitt första utlandsgymnasium i Brighton och ett år senare i Aix-en-Provence och Landshut.

1970 – Grännaskolan deltog som en av elva internationella skolor från bl.a. New York, Paris, Frankfurt och Genève i den första officiella IB (International Baccalaureate)-examen. Grännaskolan fortsatte dock inte med IB förrän 1995.

1970 – Grännaskolan blev en av landets tre riksinternatskolor.

1974 – Fick experimentet med utlandsskolor avbrytas eftersom eleverna inte längre fick rätt till studiebidrag.

1978 – Jönköpings kommun blev ny huvudman för Grännaskolan.

1988 – Inrättades ett högstadium.

1995 – Grännaskolan började stavas med ”e” (Grennaskolan) och införde International Baccalaureate Diploma Programme, IB, med all undervisning på engelska.

1997 – Skolan blev ett kommunalt bolag inom Jönköpings kommun.

2013 – Skolan firade 50-årsjubileum.

2016 – 18 Januari börjar 50 internationella studenter på den förberedande utbildningen Pathway Programme i regi av Jönköping University Enterprise. De som läser Pathway Programmes vid Jönköping University kommer mestadels studera på campus i Gränna, där de även bor. Ungefär en dag i veckan har de lektioner på campus i Jönköping.

2017 – Jönköpings kommunfullmäktige beslutade om avveckling av Grennaskolan.

2018 – I samband med Campus Gränna AB:s övertagande av fastigheterna gjorde Jönköpings läns museum en antikvarisk utredning vilken klargör de aktuella byggnadernas kulturhistoriska värde och karaktärsdrag.

2019 – 1 Januari förvärvar Högskolefastigheter i Jönköping AB via sitt dotterbolag Campus Gränna AB de fastigheter som Grennaskolan bedrivit sin verksamhet i.

2019 – De sista eleverna på Grennaskolan läser vårterminen ut sedan avvecklas skolan. Pathway Programme driver sin utbildning vidare i Gränna och siktar på att expandera antalet internationella studenter.