Byggnader

I våra byggnader bedrivs utbildning och administration primärt för Pathway-programmet i regi av Jönköping University. Här finns även bostäder och restaurang för de studenter som studerar på Pathway-programmet. Vårterminen 2019 ut finns även Grennaskolan i våra byggnader. Grennaskolan har funnits här sedan 1963 men är nu under avveckling och de sista eleverna som tar examen på programmet International Baccalaurete Diploma Programme går ut våren 2019.

BERGHEM BERGSGATAN 70

BERGSGÅRDEN Bergsgatan 36

BORGMÄSTARGÅRDEN Bergsgatan 38

FLYGEL NORRA Bergsgatan 38

FLYGEL SÖDRA Bergsgatan 38

Grevegården

Grevegården Hävdevägen 22

Musikstugan

Panncentralen

POSTILJONEN NORRA Bergsgatan 71

POSTILJONEN SÖDRA Bergsgatan 69

RESTAURANG Bergsgatan 52

SKOLBYGGNADER Bergsgatan 40

Smedjan

Tennisplan

Uthus Berghem

Uthus Berghem

Uthus Bergsgården

Uthus Vulkanen

VAKTMÄSTARE Bergsgatan 38

VULKANAEN Bergsgatan 32

ÅBERGSKAN Bergsgatan 36A