Byggnader

I våra byggnader bedrivs utbildning och administration primärt för Pathway-programmet i regi av Jönköping University. Här finns även bostäder och restaurang för de studenter som studerar på Pathway-programmet. Vårterminen 2019 ut finns även Grennaskolan i våra byggnader. Grennaskolan har funnits här sedan 1963 men är nu under avveckling och de sista eleverna som tar examen på programmet International Baccalaurete Diploma Programme går ut våren 2019.

Berghem

Bergsgården

Borgmästargården

Flygel N

Flygel S

Musikstugan

Panncentralen

Postiljonen N

Postiljonen S

Restaurang

Skolbyggnader

Smedjan

Tennisplan

Uthus Berghem

Uthus Berghem

Uthus Bergsgården

Uthus Vulkanen

Vaktmästare

Vulkanen

Åbergskan